ปฏิบัติธรรมในชีวิตจริง

ไชย ณ พล

พุทธภาวะ

ปราณ ผู้ชำระล้าง

ไชย ณ พล

พุทธภาวะ

หาโทษในประโยชน์ หาประโยชน์ในโทษ

ไชย ณ พล

พุทธภาวะ

มีความเพียรอันไม่หยุดยั้ง จึงเริ่มแกะรอยพุทธะเจอ

ไชย ณ พล

พุทธภาวะ

จงเอาธรรมชาติเป็นสถานศึกษา เอาธรรมบริสุทธิ์เป็นปัญญาญาณ เอา ชีวิตเป็นตำรา

ไชย ณ พล

พุทธภาวะ

ตัดอดีต ตัดอนาคต